Datum zveřejnění: 
1. 12. 2017
Dne 29. listopadu byly za účasti ministra Stanislava Štecha v Senátu Parlamentu České republiky předány ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. V kategorii pro vynikající studenty a absolventy byli oceněni absolventi ČVUT Ing. Martin Fůs z Fakulty biomedicínského inženýrství ve studijním programu Biomedicínská a klinická technika a Ing. Filip Šmejkal z Fakulty stavební ve studijním programu Stavební inženýrství.

Ing. Martin Fůs vyvinul, realizoval a ověřil návrh programu pro zdokonalení virtuálního navigačního systému používaného při operaci katarakty, čímž bylo docíleno objektivizace pooperační diagnostiky pacientů s implantovanou intraokulární torickou čočkou.

Ing. Filip Šmejkal dosáhl během studia vynikajících studijních výsledků, se svou diplomovou prací Desky proměnné tloušťky a jejich aplikace v optice zvítězil ve Vyčichlově a Bažantově studentské soutěži.

Foto: Zdroj MŠMT

Picture

Picture