Datum zveřejnění: 
10. 10. 2017
Mimořádného finančního ocenění se dostalo od bývalého studenta, Čechoameričana Thomase Morela, Fakultě strojní ČVUT. Ta získala 6. října finanční dar na podporu vědy, výzkumu a výuky ve výši jeden milión dolarů.

Dárce dokončil v roce 1965 studia na tehdejší Fakultě strojního inženýrství. Koncem 60. let odešel do USA, kde získal doktorát na Illinoiském technologickém institutu v Chicagu a svoji výzkumnou dráhu zahájil v laboratořích společnosti General Motors. V roce 1994 založil vlastní společnost Gamma Technologies, Inc. Mezi jeho nejvýznamnější přínosy patří vývoj a aplikace softwarového modelu, optimalizujícího pohonový agregát vozidla z hlediska termodynamického, aerodynamického a mechanického, který dnes v tomto segmentu využívá téměř 80 % automobilek.

Finanční prostředky, která fakulta získala, budou užity na dobudování zkušebních zařízení pro podporu základního a aplikovaného výzkumu podle přesně specifikovaných činností, obsažených ve smlouvě o financování, podepsané s děkanem Fakulty strojní ČVUT prof. Michaelem Valáškem. V rámci této podpory se rovněž připravuje zřízení stipendia Thomase Morela pro výjezdy studentů a pedagogů do zahraničí a nákup zkušebního vybavení pro studentské projekty.

Rozhovor Thomase Morela na stanici Český rozhlas je k dispozici zde.

Picture

Picture