Datum zveřejnění: 
9. 10. 2017
I letos se ČVUT připojilo k celonárodní vědecko-technické popularizační akci Noc vědců. Ta se konala dne 6. října v době od 17.00 do 23.00 hodin a jejím tématem byla mobilita. Během večera a noci se mohli zájemci o techniku seznámit se zajímavými projekty z dílny ČVUT v Praze a nahlédnout do prostor, které za běžného provozu nejsou veřejnosti přístupné.

Program Noci vědců na ČVUT letos nabídl rekordní počet fakult a součástí. V dejvickém kampusu se představila Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta stavební a Fakulta informačních technologií, nově se k akci připojil také Masarykův ústav vyšších studií. Hlavním lákadlem byla prezentace v budově ČVUT - CIIRC, která se na jednu noc stala společným domovem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, Fakulty dopravní a Fakulty biomedicínského inženýrství. Kromě toho byla už tradičně přístupná Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská v Břehové ulici na Praze 1.

Kromě prohlídky mnoha interaktivních exponátů a exkurzí se návštěvníci z řad široké veřejnosti hojně zapojovali do připravených přednášek a diskuzí. Celkově branami ČVUT během večera prošlo 3500 vědychtivých návštěvníků.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture