Datum zveřejnění: 
26. 9. 2017
Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a odborník v oblasti kvantových technologií byl jako první Čech v tomto tisíciletí jmenován čestným členem (Fellow of the Society) v mezinárodní organizaci The Optical Society (OSA). Ta je přední profesionální mezinárodní organizací pro vědce, inženýry, studenty a vedoucí pracovníky, kteří přinášejí nové objevy, vytvářejí aplikace v reálném životě a urychlují úspěchy v oblasti nauky o světle.

Se svým týmem se prof. Jex věnuje kvantové teorii náhodných procházek a spolu s partnerskou institucí v německém Paderborn převádí tyto teorie do reality. Díky těmto teoriím a praktickým experimentům dnes vznikají kvantové počítače. Ty pak mohou být mnohem výkonnější a bezpečnostní šifry a komunikační protokoly se stanou neprolomitelné. O významnosti svědčí i fakt, že Evropská komise rozhodla o podpoře tohoto vědeckého odvětví, a to částkou 1 miliardy EUR.

Skupina profesora Jexe je tvořena převážně mladými vědci, ale i tak má na svém kontě již řadu významných ocenění a její členové jsou často citováni ostatní vědeckou komunitou.

OSA byla založena v roce 1916 Perley G. Nuttingem a čítala 30 vědců a výrobců součástek pro optiku. Své sídlo měla v Rochesteru. Krátce po svém založení již vypadala první odborný časopis zabývající se tématy kolem světla. Ačkoliv se jednalo původně o čistě americkou společnost, její působení brzy překročilo hranice USA a dnes sdružuje na 20 tisíc členů z celého světa. Od svého vzniku si klade za cíl posílení studia světla – optiky a fotoniky – na celosvětové úrovni pomocí pořádání konferencí, workshopů, podpory výuky a v neposlední řadě též podporuje spolupráci s průmyslem na vývoji nových technologií. V současnosti spolupracuje osa s 265 průmyslovými společnostmi na vývoji nových technologií či aplikacích vědeckých poznatků do businessu.

Princip klasické procházky

Foto: Princip klasické procházky

Princip kvantové procházky

Foto: Princip kvantové procházky