Datum zveřejnění: 
22. 8. 2017
Dne 21. srpna navštívil Český institut informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT japonský ministr ekonomiky, technologií a průmyslu pan Hiroshige Seko. Centrální tématem byla vědeckovýzkumná česko-japonská spolupráce a možnosti jejího rozšiřování, zejména v robotice, počítačovém vidění a průmyslové automatizaci.

Ministr se také zajímal se o problematiku Průmyslu 4.0 a s tím spojené výzkumné aktivity a s chutí popovídal i s panem Yutaka Nagashimou, zaměstnancem CIIRC ČVUT.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture