Datum zveřejnění: 
28. 6. 2017
Na nejprestižnější konferenci v oboru počítačové grafiky SIGGRAPH 2017 byly přijaty hned tři vědecké články, které vznikly v týmu doc. Daniela Sýkory z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Konference SIGGRAPH proběhne od 30. července do 3. srpna v Los Angeles. Jedná se o největší a nejvlivnější konferenci a výstavu v oblasti počítačové grafiky a interaktivních technik.

Články týmu doc. Sýkory byly přijaty do hlavního programu Technical Papers. Příspěvky jsou zaměřeny na robustní lokalizaci symetrií v obraze, syntézu ručně kreslených animací a stylizaci obličejů dle zadané výtvarné předlohy. Na konferenci SIGGRAPH 2017 bude představen například systém Nautlius. Ten automaticky detekuje a lokalizuje komplexní symetrie v obraze a to i v případě, kdy se tyto nacházejí pod perspektivním zkreslením. Díky lokalizaci je pak možné provádět netriviální úpravy snímků, pro které byla dříve zapotřebí složitá interakce s uživatelem.

Dalším příspěvek se věnuje expresivní animaci rigidních 2D těles, tedy algoritmu umožňujícímu přenesení stylu tradiční kreslené animace z několika málo ručně vytvořených příkladů do složitější fyzikální simulace obsahujících například několik vzájemně interagujících tuhých těles. Metoda ušetří významnou část neustále se opakující práce, kterou by jinak animátor musel vynaložit pro zachování unikátního stylu animace.

Jako třetí byl na konferenci přijat článek o syntéze stylizovaných obličejových animací. Zde systém dokáže věrně přenést výtvarný styl z existujícího ručně malovaného portrétu do videa obsahujícího reálnou lidskou tvář. Technika dokáže zachovat jak totožnost subjektu, tak i vizuální bohatství vzorové malby. Navíc umožňuje kontrolovat vizuální dynamiku obrazu v čase a tím se přiblížit vzhledu jinak velmi pracné totální animace, kde je každý snímek nakreslen rukou zvlášť.