Datum zveřejnění: 
22. 5. 2017
Dne 20. května byla pro veřejnost otevřena plavební komora v Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. Jde o poslední komoru na vodní cestě od nádrže Orlík až do Českých Budějovic. Díky ní budou moci lodě s šířkou do 6 metrů, délkou do 45 m a výtlakem do 300 tun doplout z nádrže Orlík do Českých Budějovic.

Vlastní realizaci komory předcházel výzkum prováděný na přesném modelu komory, který vznikl na katedře hydrotechniky Fakulty stavební a jeho měřítko je 1:50. Součástí výzkumu byly i nautické experimenty s modely reálných lodí. Výzkum, probíhající v letech 2009 až 2010, pomohl upravit podobu plavební komory a prostor pro zajištění bezpečného vplouvání a vyplouvání plavidel z komory.