Datum zveřejnění: 
24. 4. 2017
Soutěž Hala roku Akademik 2017 pořádala dne 20. dubna Fakulta stavební ČVUT. Úkolem studentů bylo doma vytvořit z určených materiálů model stavební konstrukce a tento model podrobit náročné zatěžovací zkoušce. Kritériem pro vítězství byla efektivita modelu, tedy poměr mezi únosností a vlastní tíhou modelu. Návrh vítězného týmu, studentů Heleny Cuřínové z Fakulty architektury a Jana Mládka z Fakulty stavební, vážil pouhých 139 gramů a unesl přitom zatížení 42,454 kilogramu.

Soutěže se zúčastnilo celkem 96 studentů, z toho bylo 39 týmů z českých univerzit a další z Technické univerzity v Košicích. Hala roku Akademik se věnuje velkorozponovým konstrukcím, tedy konstrukcím překlenujícím určitý rozpon, které jsou projekčně a stavebně velmi náročné a jejich návrh a realizace si žádá velké zkušenosti. Na soutěžící klade vysoké požadavky, mimo jiné jsou specifikovány povolené stavební materiály modelu. Soutěžní model musel v tomto roce překlenout prostor o délce 1200 mm a výšce 200 mm, jeho váha mohla být maximálně 300 gramů. Cílem soutěže je pomoci vysokoškolákům získat cit pro konstrukci a její slabá místa a dotáhnout nápad do konce. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží až do okamžiku, kdy se konstrukce zhroutí.

O akci informovala Česká televize, Český rozhlas a server Novinky.cz.

Picture

Picture