Datum zveřejnění: 
23. 3. 2017
ČVUT v Praze se společně s dvanácti zahraničními partnery stalo součástí evropského projektu DA-SPACE. Ten nabízí podmínky k realizaci nápadů a inovací. Cílem projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region), konkrétně Interreg Danube Transnational Programme, je vytvoření otevřených inovačních laboratoří na podporu mladých inovátorů a jejich nápadů v regionu Podunají.

První setkání mezinárodního týmu partnerů projektu DA-SPACE, které proběhlo v režii ČVUT, se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. března a  vyvrcholilo konferencí v Národní technické knihovně.  Účastníci akce se seznámili se záměry a cíli projektu. V otevřeném experimentálním prostoru, který bude vytvořen v inkubátoru ČVUT InQbay, naleznou podporu vybraní inovátoři, kteří se pod vedením odborníků z průmyslu, mentorů a oborových specialistů zaměří na přeměnu nápadů ve skutečné inovace. Součástí tohoto procesu bude např. testování obchodního modelu, vzdělávání a individuální trénink.

Témata k řešení budou vytvářet také průmyslové podniky, ministerstva, asociace, technologická a inovační centra, technologické agentury a další odborné subjekty. Projekt DA-SPACE tak přispěje k posilování nadnárodní a mezioborové spolupráce mezi vysokými školami, podnikatelskými inkubátory, malými a středními podniky a veřejnými institucemi v regionu.