Datum zveřejnění: 
22. 3. 2017
I v nepříznivých povětrnostních podmínkách byl sobotu 18. března na letišti Dlouhá Lhota u Příbrami úspěšně vypuštěn stratosférický balón Fík 2, v jehož gondole byl nový dozimetrický systém pro výzkum kosmického záření ve vyšších vrstvách atmosféry. Mechanické konstrukční prvky nového dozimetru byly vytištěné na 3D tiskárně a vyvinulo Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky. Pod vedením pracovníků oddělení se na vývoji dozimetru podíleli také studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Ti pracovali na programování měřicího zařízení, modelování odezvy detektoru na pole neutronů, modelu vznosu balónu plněného heliem, nácviku vyhledávání systému v terénu a na technickém zázemí průběhu projektu.

Jedním z cílů experimentu bylo dozimetr najít v terénu a získat z něj naměřené hodnoty. V důsledku silného větru sice došlo ke střetu gondoly se zemí a následnému rozbití elektronického detektoru kosmického záření. Proběhlo ale měření s termoluminiscenčním dozimetrem. Zdařila se také důležitá část experimentu - vyhledání detektoru po dopadu. Detektor dopadl na Moravě mezi Moravskými Budějovicemi a Znojmem u obce Střelice a jeho dohledání bylo možné díky třem nezávislým vysílačům balónového systému.

Cílem výzkumu ČVUT je především ověření výpočetních modelů šíření kosmického záření v atmosféře, testování technologií pro měření radiace, určování polohy ve stratosféře a komunikace na velkou vzdálenost.

Video z místa vypuštění balónu je k dispozici zde. O akci informovala také Česká televize a Novinky.cz.

Picture