Datum zveřejnění: 
12. 3. 2017
Dne 8. března podepsal rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a James Darroch, viceprezident Global Mfg & Supply Chain společnosti FOXCONN CZ, smlouvu o spolupráci. Navázali tak na společné memorandum a prohloubili spolupráci založenou na sdílení vzájemných odborných znalostí a vzdělávacích a vědecko-výzkumných kapacit ČVUT. V rámci spolupráce s akademickými pracovníky ČVUT se bude společnost FOXCONN podílet na zadávání témat diplomových a bakalářských prací studentům ČVUT. Ty budou vhodně respektovat aktuální potřeby komerční sféry.

Společnost FOXCONN poskytne odborné kapacity z řad svých zaměstnanců s odbornými a zároveň praktickými znalostmi oboru, kteří budou spolupracovat se studenty formou konzultací. Pod dohledem takového konzultanta budou mít studenti možnost provádět měření a zkoušky  přímo v prostorách společnosti a využívat její technická zařízení, vybavení a zázemí k naplnění zadání tématu diplomové a bakalářské práce. Studentům, kteří si vyberou zadání diplomové práce navržené firmou FOXCONN, zajistí společnost podporu při vypracování práce.