Datum zveřejnění: 
27. 1. 2017
Ve dnech 16. až 27. ledna se na katedře jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT uskutečnil první ročník kurzu Nuclear research reactor practicum pořádaný pro americké studenty a pedagogy z Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS). Účastníci kurzu absolvovali přednášky i praktická cvičení a dostali také jedinečnou šanci vyzkoušet si spuštění jaderného reaktoru.

Hosté z USA byli studenty práv, ekonomie, sociologie a politologie, studující obor Nuclear security, tedy Zabezpečení jaderných zařízení. Po absolutoriu se uplatňují především jako poradci a experti v oblasti národní či nukleární bezpečnosti v americké státní správě. Kurz studentům umožnil pochopit jak pozitiva, tak i úskalí jaderné energie. Potvrdil nutnost stále více propojovat společenské vědy s technickými. Studenti si vyslechli nejen řadu přednášek z oblasti jaderné bezpečnosti, ale zblízka poznali různá jaderná zařízení, včetně školního reaktoru VR-1, Vrabec, který si zkusili zažehnout.

V rámci kurzu studenti navštívili i další pracoviště, a to Jadernou elektrárnu Temelín (JET), Ústav jaderného výzkumu v Řeži, Státní ústav radiační ochrany a podnik Škoda Plzeň Jaderné strojírenství.

Více informací o akci je k dispozici na stránce jaderka.cz.