Datum zveřejnění: 
8. 12. 2016
Během slavnostního ceremoniálu převzal 30. listopadu v prostorách Senátu Parlamentu ČR student Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ocenění MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016 za vynikající práci českých studentů a výzkumných pracovníků.

František Růžička se účastní výzkumného projektu Crypt-hermition representation of quantum observebles, což také ovlivnilo jeho diplomovou práci. Přispěl k rozvoji kvantové teorie a k pěti publikacím, především v mezinárodních časopisech zaměřených na moderní fyziku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tuto cenu uděluje od roku 2014. Ocenění může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění lze udělit i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.