Datum zveřejnění: 
4. 11. 2016
Dne 27. října 2016 zpřístupnil server Mapy.cz rozšířené internetové mapy pro nevidomé uživatele o území Slovenské republiky. Takzvané haptické mapy jsou výsledkem technologie, která už od roku 2014 generuje podklady pro hmatové mapy na základě map vizuálních. Mapový portál na ní spolupracuje s univerzitními středisky ELSA ČVUT v Praze a Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně. Haptická mapa Slovenska je k dispozici v přibližném měřítku 1:1200, stejně tak jako mapa České republiky.

Haptické mapy lze v počítači najít v nabídce mapových vrstev na Mapy.cz pod odkazem Změnit mapu. Jednotlivé listy mapy pro tisk ve formátu A4 zobrazují území o přibližné velikosti 250 × 350 metrů. Takto jednoduše dostupné mapy obou států jsou světovým unikátem. Nevidomý člověk si může doslova během několika minut nechat vytisknout hmatatelný reliéf libovolného území. Doposud používané postupy výroby hmatových map byly naproti tomu neúnosně časově náročné, neboť na rozdíl od map haptických vyžadovaly značný podíl manuální práce.