Datum zveřejnění: 
13. 10. 2016
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila společnost KOVOSVIT MAS, a.s., některé ze zkušebních a testovacích dílců, na kterých byla testována a laděna technologie HYBRID MANUFACTURING. Ta vznikla ve spolupráci s vědci z Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, které je organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT. Jedná se o jedinou technologii pro vytváření kovových dílců vyvinutou plně v České republice, v současné době probíhá patentové řízení k její ochraně.

V příštím roce bude představen produkční stroj umožňující vytváření kovových dílů a jejich obrábění v jednom pracovním prostoru. Připravované zařízení bude disponovat pěti řízenými osami pro technologii navařování kovu a také pěti osami pro obrábění vnitřních a vnějších tvarových ploch. Bude se jednat o stroj z kategorie HYBRID MANUFACTURING (HM) kombinující plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování v pěti osách.

Hlavní výhodou představované technologie je její relativně nízká cena, na dílci vytvořeném touto technologií dosahují náklady 25–30% ceny nákladů konkurenčních technologií. Nová technologie umožňuje vytvářet kovové dílce s výrazně menšími náklady a umožňuje zpracovávat špičkové materiály, jako jsou niklové slitiny a další, ale nabídka se nyní orientuje především na zpracování konstrukčních ocelí, nerezových ocelí, jemnozrnných ocelí a otěruvzdorných ocelí.

Při vývoji nového zařízení se zástupci společnosti KOVOSVIT a vědci z Fakulty strojní orientovali na větší pracovní prostor a vytváření větších dílců než nabízí srovnatelná konkurence. V současnosti je technologie vyvíjena pro výrobu dílců do rozměru 500 x 500 x 400 mm. Rychlost vytváření nových dílců je ovlivňována především požadavky na jakost materiálu (minimalizaci vnitřních vad), přesnost dílce, povolené teplotní ovlivnění materiálu a vnitřní pnutí a také zvolenou strategii vytváření dílce. Reálné hodnoty rychlosti růstu dílců z různých druhů ocelí se pohybují v rozmezí 0,2–1,0 kg/hod.