Datum zveřejnění: 
30. 9. 2016
Smlouvu o podpoře tří našich profesorů podepsal dne 30. září rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka s generálním ředitelem společnosti Siemens Česká republika Eduardem Palíškem. Uzavřené smlouvy zajistí univerzitám přímý přístup k nejnovějším technologiím, strategiím a konceptům. Siemens bude stejným způsobem podporovat i VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava.

Prostředky, které Siemens univerzitám poskytuje, budou využity na podporu a prohlubování znalostí v technologických oblastech. V rámci uzavřených smluv bude dále posílena spolupráce ve formě seminářů, přednášek a společných výzkumných projektů. Studenti partnerských univerzit budou mít možnost podílet se na reálných projektech a doplnit tak své teoretické znalosti o konkrétní poznatky z praxe.

Picture