Datum zveřejnění: 
30. 8. 2016
Ve dnech 23. až 25. srpna natáčel na půdě ČVUT tým televize BBC materiál pro pořad 4 Tech. Redaktoři se zajímali o vynález odvalovací turbíny docenta Miroslava Sedláčka z Fakulty stavební ČVUT, za který byl nominován na Evropskou cenu v kategorii Výzkum pro vynálezce roku 2016. Zachytili také další unikátní výzkumné projekty s přesahem do praxe.

Z Fakulty architektury si reportéři vybrali projekt PET-MAT, jehož cílem je dokázat, že použité PET lahve jsou cennou surovinou využitelnou také v architektuře. V Národním zemědělském muzeu je dočasně instalovaná Laboratoř ticha, audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. Jedná se o multidimenzionální projekt, který představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Díky moderním technologiím umožňuje návštěvníkům nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu. BBC zaujal také AIR House, energeticky soběstačný dům, se kterým tým studentů ČVUT získal 1. cenu v Architektuře a Energetické bilanci, 2. místo v Technice, 3. místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Teplé vodě v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013 v USA.

Mezi finalisty Evropské ceny pro vynálezce patřil v letošním roce doc. Miroslav Sedláček z Fakulty stavební ČVUT. Společně se svými kolegy doc. Jiřím Novákem a doc. Václavem Beranem pracoval na vývoji odvalovací turbíny a získal pro ni patent. Tato turbína má potenciál posunout systém získávání energie z vody o značný kus dopředu. Vychází z efektu vortexu - fyzikálního principu rotujících tekutin - a získává elektřinu z hydrokinetické energie. Odvalovací turbína může generovat energii také z pomalu tekoucích toků, potoků nebo z mořského přílivu a odlivu, což představuje revoluční alternativu a doplnění zdrojů při získávání energie z konvenčních vodních elektráren, pro které byla nutná značná průtoková rychlost nebo velká výška spádu vody. Laboratoř týmu doc. Sedláčka se nachází nedaleko Teplic.

Na Fakultě strojní ČVUT natáčel štáb jedinečný bicykl Festka, na němž student fakulty společně s odborníky vyvíjejí speciální rám s vysokou tuhostí a tlumením, které předčí svými parametry konkurenci. Rám kola ztrácí méně energie než jiné rámy. Silniční kolo bude unikátní i svoji váhou, ta bude nižší než 5 kg. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s Fakultou strojní nabídlo prototyp mikroelektrárny WAVE určené pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy. Zařízení je určeno pro instalace s poměrně malou spotřebou tepla, disponuje tepelným výkonem 50 kW a čistým elektrickým výkonem 2 kW. Jde o nejmenší elektrárnu na biomasu na světě. Kombinací více tepelných cyklů jsou odborníci schopni v budoucnu dosáhnout i čtyřnásobné účinnosti výroby elektřiny.

Fakulta dopravní ČVUT představila laboratoř s interaktivním pokročilým simulátorem kamionu, která je součástí mobilního školícího centra. To je v podstatě kamionovým návěsem, ve kterém je umístěna učebna a moderní simulátor. Fakulta dopravní je autorem návrhu celého simulačního systému (vyjma pohybové platformy). Simulátor sestává z kabiny nákladního automobilu s projekcí virtuální reality interaktivní jízdy reálného vozidla. Laboratoř slouží společnosti Dekra pro výcvik profesionálních řidičů a zároveň ČVUT jakožto nástroj pro vědecké a výzkumné úkoly, řešení problematiky řidičů, interakce člověka a strojů (HMI), bezpečnosti jízdy, distrakce, ergonomie a návrhu prvků kokpitů vozidel  a také jako výzkumná platforma vývoje stimulátorových technologií, jimiž se fakulta ČVUT řadu let zabývá.

Fakulta elektrotechnická ČVUT prezentovala nový software StyLit, nástroj pro automatickou stylizaci 3D obrazu, který dokáže věrně reprodukovat výtvarníkův styl a vytvořit tak reálné syntetické malby.

Poslední natáčecí den strávil štáb v Podzemní laboratoři Josef (pracovišti Fakulty stavební ČVUT), která vznikla v bývalém průzkumném díle štola Josef poblíž Slapské přehrady. Téměř 6 km zprovozněných podzemních prostor poskytuje jedinečné zázemí pro pravidelnou výuku studentů, realizaci výzkumných projektů, tréninkové kurzy, exkurze odborné i laické veřejnosti. Témata výzkumných projektů souvisejí především s problematikou ukládání radioaktivních odpadů. Mezi nejvýznamnější projekty zde realizované patří in situ výstavba fyzikálního modelu experimentální tlakové a těsnící zátky hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v rámci evropského projektu DOPAS a in situ výstavba a provozování fyzikálního modelu Mock – Up Josef simulujícího vertikální uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. 

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture