Datum zveřejnění: 
26. 8. 2016
Dne 25. srpna 2016 přivítalo ČVUT v Praze na své půdě kancléřku Spolkové republiky Německo Angelu Merkelovou a předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Oba se za přítomnosti dalších významných hostů zúčastnili diskuse o národní iniciativě Průmysl 4.0. Při příležitosti návštěvy významných hostů byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Německým výzkumným střediskem pro umělou inteligenci (DFKI) zastoupeným jeho ředitelem prof. Wolfgangem Wahlsterem a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT reprezentovaným ředitelem prof. Vladimírem Maříkem.

„Velkou roli v Průmyslu 4.0 hraje i výzkum a vývoj. České podniky se v mnohých případech dostávají z pozice subdodavatelů na vyšší úroveň, na úroveň partnerů. Domnívám se, že právě tam bychom měli v ČR směrovat naše úsilí – nebudovat tu jen montovny, ale orientovat se na úlohu systémového integrátora při budování větších celků Průmyslu 4.0. Máme na to. Naši inženýři jsou jak vzdělaní, tak schopní propojovat věci dohromady, systémově uvažovat, integrovat, což bude právě v éře Průmyslu 4.0 zásadní,“ uvedl prof. Vladimír Mařík. A dodal: „Jsme typickou zemí, která není velká, ale má schopné lidi, kteří umí kombinovat řešení a vytvářet z nich novou unikátní kvalitu. A myslím si, že i české vysoké školy mají potenciál poskytnout Průmyslu 4.0 vědeckou a vědeckotechnologickou podporu. Spolupráce s německými odborníky jak z univerzit i průmyslu byla pro nás vždy velmi důležitá, v oblasti Průmyslu 4.0 se však jedná o spolupráci klíčového, doslova existenčního významu.“

To podle jeho sdělení vyplývá ze skutečnosti, že němečtí odborníci pracují přímo v centru, „u zdroje“ rozvoje myšlenek Průmyslu 4.0. Na druhé straně je ale potěšitelné, že v mnoha případech jsou německými odborníky či německým průmyslem pozitivně vnímány a akceptovány myšlenky a přínosy českých lidí, kteří takto mohou také něčím přispět.

K návštěvě německé kancléřky se vyjádřil také rektor ČVUT profesor Petr Konvalinka: „Návštěva paní kancléřky je vnímána nejen jako určité ocenění naší dosavadní spolupráce, ale především vytváří skvělé předpoklady pro její další rozšiřování. Vážíme si toho, že se paní kancléřka detailně zajímá o problematiku výzkumu, a to nejen v Německu, nýbrž s globálním nadhledem. Její návštěva a tím vyjádřená podpora tomu, co děláme a zkoumáme, je pro nás velkým stimulem.“  

Na videoreportáž z akce se můžete podívat zde.

Picture

Picture

Picture