Datum zveřejnění: 
24. 8. 2016
Na katedře počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT vyvinul tým doc. Daniela Sýkory nový nástroj pro automatickou stylizaci 3D obrazu StyLit. Ten dokáže věrně reprodukovat výtvarníkův styl a vytvořit tak reálné syntetické malby. Unikátní software je sofistikovanější než současné dostupné komerční nástroje.

 

 

 

 

Aplikace StyLit umí vytvořit vzhled složitějších 3D modelů na základě ručně kresleného příkladu jednoduché scény vytvořené uživatelem. Výhodou nové metody je analýza šíření světla ve scéně, která umožňuje stylizaci specifických světelných efektů, jako jsou např. lesklé odrazy, stíny, či nepřímé osvětlení. Tyto efekty dodávají výsledným malbám realistický vzhled.

Na vzniku softwaru se mimo vědců z Fakulty elektrotechnické ČVUT podílelo také šest profesionálních grafiků a zástupci společnosti Adobe. Tato metoda usnadní práci výtvarníkům a otevře možnost automatizované tvorby grafického obsahu, jehož vizuální podoba je takřka k nerozeznání od časově náročné ruční práce.