Datum zveřejnění: 
27. 5. 2016
Pracovníci Fakulty strojní ČVUT a Vysoké školy polytechnické Jihlava propojili své znalosti a zkušenosti a spolupracují na celosvětovém projektu Living Heart. Ten má ambice být jedním z klíčových přelomů ve světě medicíny. Přesný 3D model urychluje výzkum a testování zařízení pro léčbu srdečních onemocnění.

Vědci se budou společně podílet na vývoji a výzkumu pro léčbu srdečních onemocnění. Díky modelu Living Heart může tým pracovníků a studentů provádět virtuální testy a vizualizace srdeční odezvy způsoby, které nejsou při fyzickém testování možné. Společnost Dassault Systèmes, hlavní partner projektu, poskytla pro účely projektu software v hodnotě několika milionů korun.

Model Living Heart má propracované anatomické detaily srdce a proximálních cév, oblouk aorty, plicní tepny, horní dutou žílu a ústí ostatních cév napojené na oběhový krevní systém. Dynamická odezva modelu srdce je řízena realistickou elektrickou, strukturální fyzikou. Prototyp modelu představuje zdravé srdce, které může být po modifikacích využito pro studium vrozených vad nebo srdečních onemocnění, a to úpravou tvaru a vlastností tkání ve snadno ovladatelném softwarovém editoru. Kromě toho lze do simulátoru zahrnout také lékařské přístroje a studovat jejich vliv na funkci srdce, ověřovat jejich účinnost a předpovědět spolehlivost v různých podmínkách. Lze tak například vyhodnotit optimální typ, velikost a umístění koronárních stentů, aby bylo dosaženo jejich nejlepšího výkonu.

Na základě platformy 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes byla vytvořena vědecky ověřená 3D aplikace pro realistickou simulaci čtyřkomorového lidského srdce. Ta je vůbec prvním produktem svého druhu. Na projektu Living Heart pracují přední kardiologové, farmaceutické společnosti a akademičtí výzkumníci z celého světa, kteří se společně podílejí na zhodnocení využití simulovaného srdečního modelu k testování zdravotnických zařízení, zlepšování klinické diagnózy a vedení předoperačního plánování. Mezi významné členy patří regulační vědecké organizace, jako je Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Konsorcium pro inovaci zdravotnických zařízení (MDIC – Medical Device Innovation Consortium).

U testování se používá metoda crowdsourcingu, jež chrání duševní vlastnictví každého člena, ale zároveň umožňuje sdílet společný výsledek.