Datum zveřejnění: 
16. 3. 2016
Absolventi Fakulty biomedicínského inženýrství Ing. Jakub Novák a Ing. Jiří Hanousek se spolupodílejí na vývoji diagnostiky rakoviny z hodnot naměřených nádorových markerů. Unikátní systém Bianta (Bayesian Intelligent Associative Network for Tumor Analysis) může určit typy a pravděpodobnosti výskytu nádorových diagnóz včetně míst možných metastáz.

Bianta je webový expertní systém pro podporu rozhodování lékaře, postavený na reálných datech tisíců pacientů, kteří byli vyšetřeni v plzeňské nemocnici. Systém využívá mimo jiné i lokální epidemiologie populace, tedy pracuje s pravděpodobností, že člověk dané lokality, národnosti, věku a pohlaví může onemocnět daným typem rakoviny.

Aplikace také může doporučit další vhodné nádorové markery pro změření, rozeznat nádory nemaligní, nebo diagnostikovat možné příčiny nesouvisející s rakovinou, jako jsou těhotenství či kouření. Vyhodnocené výsledky jsou lékaři předávány jako strukturovaný report. Díky možnosti odhalit nemoc již v rané fázi mohou u některých pacientů odpadnout některá složitá, zdlouhavá a nepříjemná vyšetření.

Na projektu mladí vědci spolupracují s doc. RNDr. Ladislavem Pecnem, CSc., z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky a s prof. MUDr. Ondřejem Topolčanem, CSc., z Fakultní nemocnice v Plzni.

Více informací o projektu naleznete na internetové stránce http://almadiagnostics.com/.