Datum zveřejnění: 
8. 3. 2016
Dne 1. března se v atriu Fakulty stavební ČVUT uskutečnila vernisáž putovní výstavy Kouzlo starých map. Prezentováno je celkem sedm unikátních mapových děl z mapových sbírek pěti institucí. Výstavu, kterou návštěvníci mohou shlédnout do 25. března, doplňují postery na téma Využití starých map ve výzkumu na oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT. Tato sada panelů vznikla za podpory Fakulty stavební, kde má výuka kartografie dlouholetou tradici.

Putovní výstavu připravila Česká kartografická společnost spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou Univerzitou v Brně, Univerzitou Karlovou v Praze, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vědeckou knihovnou v Olomouci u příležitosti Mezinárodního roku mapy, vyhlášeného Mezinárodní kartografickou asociací ICA a Organizací spojených národů na období 2015 – 2016. Výstavní panely jsou zdarma k zapůjčení. Po ukončení výstavy budou mapové panely putovat například střední školy a do knihoven.

Video z vernisáže je ke zhlédnutí zde. O události informoval také Český rozhlas.