Datum zveřejnění: 
1. 3. 2016
Od roku 2012 provádělo Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT mapování přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity. Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy byla tato aktivita v loňském roce zakončena vydáním nové publikace Bezbariérové ČVUT – Informace o přístupnosti objektů ČVUT pro osoby se zdravotním postižením.

Dílo tvoří celkem čtrnáct sešitů, které obsahují podrobné informace o přístupnosti budov pro osoby s omezením pohybu a orientace – vstupů, výtahů, toalet, výukových a jiných prostor. Jednotlivé sešity, popisující konkrétní budovu, jsou zdarma k dispozici na vrátnicích objektů. Celá publikace je k odběru ve Středisku ELSA, v Centru informačních a poradenských služeb ve Studentském domě nebo v Informačním centru ČVUT. Publikaci lze rovněž získat v elektronické podobě.