Datum zveřejnění: 
24. 2. 2016
V prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se dne 11. února uskutečnil 2. ročník konference Malé reaktory (SMR). Nabídla průřez ekonomickými, technickými a legislativními podmínkami pro případnou výstavbu malých reaktorů v České republice. Akce se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc.

Program konference byl zaměřen zejména na širou škálu využití malých reaktorů v podmínkách České republiky. Zařízení by mohla do budoucna soužit jako náhrada uhelných elektráren, v teplárenství, nebo pro stabilizaci budoucí rozvodné sítě založené na decentralizaci a obnovitelných zdrojích. Jako přednášející vystoupili přední odborníci na problematiku využití malých jaderných reaktorů, a to jak z akademické sféry, tak ze soukromého sektoru.

Organizátorem akce byla společnost EventEra ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Ústav jaderného výzkumu Řež. Další ročník konference se uskuteční 9. února 2017.