Datum zveřejnění: 
19. 1. 2016
ČVUT v Praze se představilo na prvním ročníku Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Ten se uskutečnil 14. ledna v prostorách Vysoké školy ekonomické a navštívilo jej přes 3500 studentů středních škol. Cílem akce bylo poskytnout letošním i budoucím maturantům dostatečné množství informací, aby se mohli správně rozhodnou při volbě dalšího studia.

České vysoké učení technické během dne představilo všechny své součásti, kam je možné nastoupit do bakalářských studijních programů. Středoškolští studenti si mohli poslechnout krátkou prezentaci, zeptat se na podmínky přijetí a v neposlední řadě neformálně pohovořit se stávajícími studenty. Součástí dopoledního programu byly přednášky z technických a přírodovědných oborů. Odpoledne na ně navázaly prezentace humanitních, ekonomických a IT oborů.

fotografie: zdroj VŠE