Datum zveřejnění: 
3. 12. 2015
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch předali 1. prosince v prostorách Senátu Parlamentu ČR ceny MŠMT udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2015. Mezi oceněnými studenty byli také Lukáš Mikl, Jan Vrba, Dominik Mareš, Vojtěch Smola a Vladimír Šulc z Fakulty strojní a Petr Máca z Fakulty stavební ČVUT.

Studenti programu Teoretický základ strojního inženýrství Fakulty strojní ČVUT byli oceněni v kategorii mimořádný čin studentů za čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost, kdy svým pohotovým zásahem pomohli zachránit život spolužákovi, kterého postihla během výuky náhlá srdeční zástava.

Petr Máca získal Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za své mimořádné studijní výsledky. Těch dosahoval během svého bakalářského i magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Fakultě stavební ČVUT.

Foto, zdroj: MŠMT