Datum zveřejnění: 
17. 11. 2015
Ocenění Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových získal 16. listopadu na zámku v Lužanech profesor Václav Havlíček, emeritní rektor ČVUT v Praze.

Profesor Václav Havlíček vedl ČVUT v letech 2005 až 2014 a zasloužil se o rozvoj vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké i tvůrčí činnosti. ČVUT se pod jeho manažerským vedením posunulo v žebříčku hodnocení světových univerzit mezi 5% nejlepších univerzit na světě. Za doby jeho působení vznikly nové součásti ČVUT, jako např. Fakulta informačních technologií, byly vybudovány nové vysokoškolské ústavy a zřízeno společné pracoviště tělesné výchovy a sportu. Je dlouholetým podporovatelem myšlenek Josefa Hlávky a jako reprezentant ČVUT se zasloužil o zviditelnění odkazu Josefa Hlávky mezi akademickými pracovníky a studenty. Mimo dalších ocenění je prof. Havlíček také držitelem státního vyznamenání. To mu v roce 2012 udělil prezident České republiky.

Medaili Josefa Hlávky uděluje od roku 1996 nejstarší česká nadace předním osobnostem české vědy a umění za jejich celoživotní vědeckou a pedagogickou činnost a za šíření dobrého jména české vědy ve světě.

Architekt Josef Hlávka (1831 až 1908) prožil část života na zámku v Lužanech. Zasloužil se o založení České akademie věd, umění a slovesnosti a založil Národohospodářský ústav. Věnoval veškerý svůj majetek k dobročinným účelům nadaci pro podporu české vědy a umění.