Datum zveřejnění: 
12. 4. 2024
Je určen především zájemcům, kteří chtějí studovat na ČVUT Fakultě dopravní.

Cílem intenzivního ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na VŠ technického směru v češtině. Prokázání velmi dobré znalosti češtiny v přijímacím řízení (úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce) je nezbytnou podmínkou pro studium na ČVUT.

Akademický rok 2024/2025 – termín kurzu:

 • Zimní semestr    1.10. 2024 – 20.12. 2024    –    20 hodin českého jazyka týdně
 • Letní semestr    13.1. 2025 – 23.5. 2025    –    20 hodin českého jazyka týdně

Přípravný kurz českého jazyka je určen pro začátečníky (nepředpokládá se předchozí znalost češtiny). Výuka probíhá ve skupině maximálně 16 účastníků (minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 8). Výuka češtiny je zaměřena na osvojení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech s porozuměním), rozvoj komunikativních schopností (rozšiřování slovní zásoby, frazeologie) a schopnost reagovat v každodenních situacích. Účastníci kurzu se postupně seznamují s českými reáliemi.

Jak se přihlásit:

 1. Celková cena kurzu je 91.000,- Kč (nebo 3.760 EUR) včetně nevratného registračního poplatku ve výši 7.000,- Kč (nebo 290 EUR; viz. dále)
 2. Vyplněný formulář přihlášky [doc] zašlete e-mailem na adresu: veselkova[at]fd.cvut.czPřihlášku spolu s nevratným registračním poplatkem 7.000,- Kč (nebo 290 EUR) je třeba zaslat v období od 8. ledna 2024 do 31. května 2024 (nejpozději).
 3. Vaši přihlášku zkontrolujeme a obratem Vám e-mailem zašleme potvrzení o přijetí jak přihlášky, tak platby registračního poplatku.
 4. Následně uskutečníte platbu ve výši 84.000,- Kč (nebo 3.470 EUR; nevratný registrační poplatek byl již zaplacen spolu s přihláškou), a to nejpozději do 14. června 2024.
 5. Kopii potvrzení o provedení platby jak registračního poplatku, tak platby za kurz zašlete, prosím, na e-mailovou adresu: veselkova[at]fd.cvut.cz.
  1. Poté, co se platba registračního poplatku objeví na účtu ČVUT, obdržíte e-mailem potvrzení o registraci a do týdne Vám zašleme oficiální dopis, který bude potvrzením Vašeho zařazení do Přípravného kurzu češtiny.
  2. Potvrzení o zajištění ubytování na koleji vyřizujte přímo na webových stránkách: https://www.suz.cvut.cz/en/rezr.

Více infromací na Přípravné kurzy českého jazyka pro zahraniční účastníky (cvut.cz).