Datum zveřejnění: 
12. 2. 2024
Do 10. 5. 2024 mohou studenti podávat žádost o poskytnutí účelového, jednorázového stipendia Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla. Stipendium může být uděleno studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu ČVUT v Praze, v případě bakalářského studijního programu nejdříve od 2. ročníku.

Stipendium může být uděleno na aktivní účast na konferenci, příspěvek na výzkumný projekt, bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci, studium na zahraniční vysoké škole a další projekty, jejichž specifikaci naleznete spolu s podmínkami udělení a formulářem Žádosti o účelové stipendium pro rok 2024 na webu ČVUT: https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/nadacni-fond-cvut-stanislava-hanzla/

Žádost je možno podat fyzicky, zaslat poštou i elektronicky, musí však splňovat všechny náležitosti, včetně podpisu a vyjádření pedagoga či příslušného akademického funkcionáře (možno zaslat i jako samostatnou přílohu Žádosti).