Datum zveřejnění: 
16. 1. 2024
Letos jsme nabídku pro Ph.D. studenty rozšířili o další zajímavé a praktické aspekty využitelné během doktoského studia. Již proběhl praktický kurz pro začínající vyučující na MÚVS a Doktorandské dny (Best practice) a od listopadu začnou Doktorandské dny ÚK ČVUT.

Doktorandské dny jsou realizovány "vzdáleně". Jednotlivé bloky jsou online přenášeny přes MS Teams. 
Doktorandské dny svým obsahovým zaměřením vychází z kurzu pro doktorandy “Informace pro vědu a výzkum”.  

  • 18. 1. OPEN SCIENCE

  • 22. 2. VĚDECKÉ PUBLIKOVÁNÍ

  • 21. 3. VĚDA A VÝZKUM

Více informací na https://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/seminare-a-workshopy/doktorandske-dny#18-1-open-science