Datum zveřejnění: 
6. 11. 2023
Čtyři podzimní pondělky budou na Fakultě architektury ČVUT opět patřit přednáškovému cyklu November Talks. S podtitulem „On teaching“ nabídnou různé pohledy zahraničních osobností architektonické teorie i praxe na výuku. Cyklus odstartuje 13. listopadu italský architekt Pier Paolo Tamburelli.

„Osobnosti, které letos přijaly pozvání, se zabývají vzděláváním z různých úhlů, od výuky začínajících architektů a architektek, přes fungování architektonických škol až po globální témata. Kromě sdílení zkušeností mohou nabídnout také srovnání výuky na zahraničních školách s výukou na naší fakultě,“ říká Miroslav Pazdera, kurátor letošních November Talks.

Teorii současné architektury jako disciplíny stojící mezi gestem a prostorem se bude v úvodní přednášce On Books, On Buildings věnovat Pier Paolo Tamburelli. Ten působí jako vedoucí Katedry teorie designu na TU ve Vídni, stál u zrodu architektonického časopisu San Rocco a je zakladatelem architektonické kanceláře baukuh., mezi jejíž práce patří například Dům paměti v Miláně (2015) nebo vstupní pavilon pivovaru Poretti v Induno Olona (2019) a která aktuálně navrhuje například Evropskou knihovnu v Miláně.

Druhé pondělí představí Floating University Berlin, která se od roku 2018 postupně vyvinula v přírodně–kulturní vzdělávací instituci, zabývající se otázkami budoucnosti architektury a životního prostředí. Na přednášce Learning with the Trouble přiblíží formální i neformální způsoby výuky, která na FU probíhá.

Třetí pondělí přivítáme architektku, teoretičku a pedagožku Dubravku Sekulić, vedoucí programu MA City Design na londýnské Royal College of Art, která se dlouhodobě zabývá otázkou prostoru jako klíčové hodnoty určující budoucí podobu života. Ve své přednášce se zaměří na otázky a témata, formující podobu vzdělávání odborníků a odbornic na řešení prostorových problémů globálních krizí, které naši planetu čekají.

Přednáškový cyklus uzavřou čtvrté pondělí Oliver Lütjens a Thomas Padmanabhan, zakládající partneři kanceláře Lütjens Padmanabhan Architects a aktuálně hostující profesoři na ETH v Curychu, kteří společnou výuku chápou jako přirozené rozšíření své architektonické praxe. Na přednášce Teaching Together budou hovořit o sdíleném tvůrčím procesu a prostoru představivosti.

November Talks se budou konat po čtyři pondělky od 13. listopadu vždy od 18.30 hodin13. 11. (Pier Paolo Tamburelli), 20. 11. (Floating University Berlin), 27. 11. (Dubravka Sekulić) a 4.12. (Oliver Lütjens a Thomas Padmanabhan) – v posluchárně 155 Gočár, Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6.

Přednášky v anglickém jazyce jsou určeny široké veřejnosti, vstup je volný, bezbariérový. Sérii November Talks podporuje od roku 2006 nadace Sto Foundation a koná se každoročně na šesti vybraných evropských školách architektury.

Fotografie a další materiály ke stažení prostřednictvím tohoto odkazu. ZDROJ: FA ČVUT

Picture

Picture

Picture