Datum zveřejnění: 
3. 1. 2023
Ukrajinští studenti, kteří dlouhodobě pobývali na území České republiky za účelem studia ještě PŘED zahájením ruské invaze na Ukrajinu mají doporučeno prodloužení stávajícího pobytového oprávnění standardně dle pravidel zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pobytu cizinců“).

Ministerstvo vnitra České republiky důrazně NEDOPORUČUJE nechat projít platnost vydaného dlouhodobého pobytové oprávnění a žádat o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění z důvodu bezpečnostní situace na Ukrajině.

Žádost o udělení víza za účelem strpění může sice na první pohled působit jako snazší cesta k získání pobytového oprávnění, ať už z hlediska dokládaných náležitostí nebo nižšího správního poplatku, nicméně stran jistoty zachování dlouhodobého pobytového oprávnění (nezbytného k dokončení studia) na území České republiky se jedná o nevhodnou a do budoucna značně nejistou a nevýhodnou pobytovou alternativu. Dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců lze dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území udělit cizinci, kterému brání překážka ve vycestování z území na jeho vůli nezávislá. Za takovou překážku je v současnosti považována aktuální bezpečnostní situace na Ukrajině, která však může být proměnlivá. Po skončení platnosti víza za účelem strpění pobytu se nelze vrátit k původnímu pobytovému titulu za účelem studia!

Současně není možné na území České republiky požádat o jiný druh pobytového oprávnění. V takové situaci je jediným zákonem stanoveným východiskem vycestování z České republika a podání žádosti o nové pobytové oprávnění za účelem studia na zastupitelském úřadu České republiky na Ukrajině. Studenti se tak sami svou neuváženou volbou typu pobytového oprávnění dostanou do svízelné situace, kdy nebudou moci setrvat na území a své studium dokončit. 

Tedy na studenty, kteří pobývali na území České republiky před ruskou invazí, nebo mají jiný druh pobytového oprávnění, než vízum za účelem strpění se nevztahuje zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, (tzv. Lex Ukrajina), vymezující podmínky dočasné ochrany, ale spadají pod zákon o pobytu cizinců, který je platný pro všechny cizince stejně.

Další informace ohledně víz za účelem studia naleznou studenti na webu Ministerstva vnitra:

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé) - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Informace pro školy a studenty - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)