Datum zveřejnění: 
27. 10. 2022
V prvních čtyřech listopadových dnech se ČVUT v Praze představí na veletrhu Gaudeamus v Brně v hale V. Veletrh bude pro veřejnost otevřený od 1. do 3. 11. od 8 do 16 hodin a 4. 11. od 8 do 14 hodin.

Můžete se těšit na robota Ludvíka z FELu, který vás na stánku ČVUT přivítá, a v chill zóně vám k poslechu zahraje robot na klávesy. Za úsměv budete obdarováni šťavnatým bonbonem, vlasy se vám budou ježit z Van de Graaffova generátoru, vyzkoušíte si model části olympijského kanálu pro LOH 2020 v Tokiu, který navrhli odborníci z Fakulty stavební, či "ošetříte" miminko jako živé z Fakulty biomedicínského inženýrství.

Přednášky budou probíhat v úterý a ve středu od 10:15 do10:55 v Sále B:

ÚTERÝ 1. listopadu:

 1. Rektorát ČVUT v Praze
 2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 3. Fakulta architektury
 4. Masarykův ústav vyšších studií
 5. Fakulta elektrotechnická
 6. Fakulta stavební

STŘEDA 2. listopadu:

 1. Rektorát ČVUT v Praze
 2. Fakulta dopravní
 3. Fakulta informačních technologií
 4. Fakulta biomedicínského inženýrství
 5. Fakulta strojní

Na veletrhu se letos představí 338 univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí, studenti si mohou vybrat z více než 10 000 studijních oborů. Zastoupeny budou univerzity a vysoké školy z dvanácti zemí světa, přijedou zahraniční vystavovatelé z Dánska, Velké Británie, Nizozemí, Švýcarska, Litvy, Německa, Irska, Francie, Belgie, Spojených arabských emirátů, Španělska a Slovenska. Letošního veletrhu Gaudeamus se zúčastní 140 vzdělávacích institucí ze zahraničí.