Datum zveřejnění: 
30. 6. 2022
Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. vyhlásila mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023.

Termín vyhlášení: 30. 06. 2022

Mimořádné kolo přijímacího řízení do anglických programů pouze pro uchazeče z ČR a EU.

Bakalářský studijní program: B0413A050003 Economics and Management

 • Termín pro podávání přihlášek: 01. 07. 2022–08. 08. 2022.
 • Termín přijímací zkoušky: 15. 08. 2022 (písemná zkouška), 17. 08. 2022 (ústní zkouška).
 • Termín zápisu: Zápisy a náhradní termíny zápisů do prvních ročníků AR 2022/2023 budou sděleny každému uchazeči o studium prostřednictvím International Office prostřednictvím emailu.

Navazující magisterský studijní program: N0413A050003 Innovation Project Management

 • Termín pro podávání přihlášek: 01. 07. 2022–08. 08. 2022.
 • Termín přijímací zkoušky: 15. 08. 2022 (písemná zkouška), 17. 08. 2022 (ústní zkouška).
 • Termín zápisu: Zápisy a náhradní termíny zápisů do prvních ročníků AR 2022/2023 budou sděleny každému uchazeči o studium prostřednictvím International Office prostřednictvím emailu.

Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. vyhlásila mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023.

Termín vyhlášení: 31. 05. 2022

B0413A050002 Ekonomika a management

Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 pro bakalářský studijní program B0413A050002 Ekonomika a management.

 • Termín vyhlášení: 31. 05. 2022
 • Termín pro podávání přihlášek: 24. 08. 2022
 • Termín přijímací zkoušky: 01. 09. 2022
 • Termín zápisu: Zápisy a náhradní termíny zápisů do prvních ročníků AR 2022/2023 budou sděleny každému uchazeči o studium prostřednictvím aplikace Přihláška ČVUT, kde je možné si termín změnit.

N0413A050002 Projektové řízení inovací

Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 pro navazující magisterský studijní program N0413A050002 Projektové řízení inovací.

 • Termín vyhlášení: 31. 05. 2022
 • Termín pro podávání přihlášek: 24. 08. 2022
 • Termín přijímací zkoušky: 02. 09. 2022
 • Termín zápisu: Zápisy a náhradní termíny zápisů do prvních ročníků AR 2022/2023 budou sděleny každému uchazeči o studium prostřednictvím aplikace Přihláška ČVUT, kde je možné si termín změnit. 

B0114P300003 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 pro bakalářský studijní program B0114P300003 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

 • Termín vyhlášení: 31. 05. 2022
 • Termín pro podávání přihlášek: 31. 08. 2022
 • Termín přijímací zkoušky: 09. 09. 2022
 • Termín zápisu: Zápisy a náhradní termíny zápisů do prvních ročníků AR 2022/2023 budou sděleny každému uchazeči o studium prostřednictvím aplikace Přihláška ČVUT, kde je možné si termín změnit.

https://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/