Datum zveřejnění: 
19. 5. 2022
Vzhledem k velkému počtu zájemců ze strany ukrajinských studentů a naplnění našich kapacit jsme nuceni ukončit registraci uchazečů o studium na ČVUT v Praze v akademickém roce 2021/2022.

Informace ohledně přijímacího řízení do akademického roku 2022/2023 a přijímacích zkoušek na jednotlivé fakulty ČVUT v Praze naleznete zde.

Přihláška do studia je spojena s úhradou poplatku za přijímací řízení. V okamžiku přijetí do studia může ukrajinský student se statusem uprchlíka podat žádost o vrácení poplatku. Poplatek mu bude na základě jeho žádosti vrácen.

Žádost se podává na studijním oddělení fakulty, kde je student zapsán.

*************

У зв'язку з великим інтересом та вичерпанням вільних місць ЧТУ був змушений припинити реєстрацію студентів українських університетів (які мають українське громадянство, навчаються в рамці акредитованих програм та не можуть зараз продовжити навчання у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, тобто «free movers») на короткострокове навчання в 2021/2022 навчальному році. Інформацію про порядок вступу на 2022/2023 навчальний рік та вступні іспити на окремі факультети ЧТУ можна знайти тут.

Подача заявки на навчання передбачає сплату адміністративного збору. Здобувачі з України (громадяни України, які рятуються від збройного конфлікту в Україні та які отримали статус біженця або тимчасовий захист на території Чехії) можуть подати заяву на повернення коштів. 

Заява подається у навчальному відділі факультету, до якого студент був зарахуван.