Datum zveřejnění: 
2. 11. 2021
Fakulty a ústavy Českého vysokého učení technického v Praze si pro zájemce o studium připravily Dny otevřených dveří. S ohledem na aktuální epidemiologická opatření, se mohou informace průběžně měnit a budeme je zde včas zveřejňovat.

Dne 3. prosince otevřou své prostory Fakulta elektrotechnická a Fakulta biomedicínského inženýrství. Program obě fakulty zatím připravují.

Následující den, tedy 4. prosince, bude otevřena Fakulta strojní. Ukázky z loňského ročníku a další ukázky naleznete na https://fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri/.

Masarykův ústav vyšších studií se návštěvníkům otevře v pátek 10. prosince. Zatím se můžete podívat na ukázku z minulého online dne otevřených dveří na http://www.muvs.cvut.cz/dod/.

Kontaktní osoba: Jan Škvařil