Datum zveřejnění: 
2. 11. 2021
Fakulty a ústavy Českého vysokého učení technického v Praze si pro zájemce o studium připravily Dny otevřených dveří. S ohledem na aktuální epidemiologická opatření, se mohou informace průběžně měnit a budeme je zde včas zveřejňovat.

Fakulta elektrotechnická ČVUT pořádá Den otevřených dveří 25. února. Více informací najdete zde.  

Kontaktní osoba: Jan Škvařil