Datum zveřejnění: 
20. 9. 2021
ČVUT v je členem v mezinárodním sdružení CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) vedeném KU Leuven. Cílem spolupráce je podpora internacionalizace vědy na ČVUT, a to podporou přípravy mezinárodních vědeckých projektů.

Výzkumný fond CELSA financuje výzkumné projekty spolupráce nejméně dvou partnerů CELSA, z nichž jeden musí být KU Leuven, s cílem navázání spolupráce pro budoucí žádosti v rámci programu Horizont Evropa nebo jiného evropského fondu.

Více informací je uvedeno v „CELSA Research Fund“ příručce pro žadatele zde.

Termín podání přihlášek je 25. listopad 2021.

Kontaktní osoba: Zbyněk Škvor