Datum zveřejnění: 
28. 7. 2021
Ve dnech 20. září až 1. října 2021 pořádá Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT workshop EuCAPT Astroneutrino Theory. Akce je součástí aktivity Evropského konsorcia pro astročásticovou teorii (EuCAPT), jehož cílem je spojit evropské společenství teoretických astročásticových fyziků a kosmologů.

Pražský workshop bude věnován roli neutrin ve vybraných jevech astročásticové fyziky. Vědecká agenda je rozdělena do čtyř oblastí, a to Aspekty kosmického neutrinového pozadí, Elektromagnetické vlastnosti neutrin, Neutrina v dynamice hvězd a Neutrina v kosmickém záření. Na workshop je pozvaná desítka špičkových světových odborníků v oblasti astroneutrinové fyziky, kteří zajistí hlavní část programu, s cílem vytvořit tvůrčí prostředí podněcující vznik nových nápadů a navázání nových vědeckých spoluprací.

Registrace je otevřena do 17. září 2021. Workshop se odehraje v konferenčním sále v budově ČVUT v Betlémském paláci. Další podrobnosti najdete zde.

Kontaktní osoba: Adam Smetana