Datum zveřejnění: 
25. 5. 2021
Fakulta sociálních věd navazuje svým projektem na úspěšné šetření, které v květnu 2020 uskutečnil Sociologický ústav AV ČR a Fakulta sociálních věd UK. Tehdy výzkumníci mapovali životní a studijní situaci studentů. Studie byla součástí mezinárodního výzkumu International COVID Well-being Study (ICSWS). Této studie se v ČR účastnilo cca 7 tisíc studentů ze 7 větších vysokých škol (ČZU, MU, UHK, UK, UPOL, UTB, VŠE Praha).

Výsledky loňské studie byly poskytnuty zapojeným univerzitám a posloužily jako podnět pro jejich fungování v dalším akademickém roce. Základní zjištění je shrnuto shrnuli v tiskové zprávě.

Současná studie na tuto aktivitu navazuje. Bude do ní zahrnuto celkem 23 českých vysokých škol (veřejných, soukromých i státních). Výzkumné konsorcium je složeno z přibližně dvaceti psychologů a sociologů z několika vysokých škol v ČR a také z Akademie věd (Sociologický a Psychologický ústav). Cílem studie je zaměřit se na to, jak se vyučujícím a studentům českých vysokých škol vysokých škol daří a jak se vyrovnávají nejen s distanční výukou. Anonymní odpovědi budou velmi užitečné jak pro vysoké školy, tak i pro výzkumníky.

Studie má schválení od Komise pro etiku výzkumu FSV UK. Získala také záštitu Rady vysokých škol i České konference rektorů. Výsledky studie budou poskytnuty jednotlivým vysokým školám jako cenná zpětná vazba a budou také využity pro přípravu vědeckých výstupů, například článků a knih.

Více informací najdete zde

Dotazník je k dispozici zde (student) a zde (učitel).                    

Kontaktní osoba: Petr Soukup