Datum zveřejnění: 
31. 3. 2021
Od 6. do 10. září 2021 proběhne v holandském Wageningen Open Data Science Europe Workshop 2021 věnující se zpracování prostorových dat pomocí open source nástrojů. Jeho účastníci se zaměří zejména na použití strojového učení v modelování časoprostorových dat evropské krajiny a klimatu. Workshop bude probíhat v anglickém jazyce a je pořádán nadací OpenGeoHub, jeho spoluorganizátorem je katedra geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Pro studenty je vlastní účast na workshopu zdarma, zájemci mohou požádat OpenGeoHub o finanční podporu potřebnou na pokrytí části nákladů na cestu a ubytování. Termín zaslání abstraktů je 1. května 2021, vlastní registrace bude otevřena začátkem června. Více informací najdete na https://opendatascience.eu/ nebo na e-mailu eva.matouskova@fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: Eva Matoušková