Datum zveřejnění: 
4. 3. 2021
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,

v současné chvíli se naše země nachází v těžké situaci vyplývající z pokračující epidemie onemocnění COVID a jejích společenských dopadů. Naše zdravotnictví se dostalo na limit svých možností. Abychom dokázali zabránit situaci, kdy nebude kde a nebude kým ošetřovat nemocné – a COVID není jedinou nemocí, která nás může přivést do nemocnic – je třeba zvýšit naši obranu proti šíření nemoci COVID. Naše kroky musí být tak razantní, aby nejen nepokračoval nárůst počtu nemocných, ale aby skončil i stav stagnace nákazy a zdařilo se snížit množství viru cirkulujícího mezi námi.

Za tím účelem byla vydána mimořádná opatření vlády a rovněž my na ČVUT zlepšíme náš systém ochrany.

Je nesmírně důležité si uvědomit, že opatření našeho systému ochrany fungují tak, že jejich dodržováním chráním především druhé! Ať nošení ochrany nosu a úst nebo samotestování slouží k tomu, abychom zmenšili pravděpodobnost, že někomu druhému ublížíme nákazou, o které sami u sebe třeba vůbec nevíme. Je to naše morální a lidská povinnost zachovat se tak, abychom chránili zdraví a často i životy druhých.

ČVUT se rozhodlo poskytnout zaměstnancům možnost samotestování antigenními testy. Během několika dnů se k vám, kteří opravdu potřebujete fyzicky pracovat v prostorách ČVUT, dostanou samotestovací sady pro test ze slin, který si snadno uděláte doma. Množství dostupných testů bude zpočátku omezeno, postupně je budeme zvyšovat – dle možnosti dodávek – aby se dostalo na všechny, kdo se testovat budou chtít.

Náš obranný systém bude nyní sestávat z následujících složek:

  • V maximální možné míře budeme pracovat z domova na home-office.
  • Kdo bude potřebovat pracovat v budovách ČVUT, otestuje se před tím, než do práce půjde samotestem. Odstup mezi testy by měl být tři dny (např. Po, Čt – pokud půjdete do práce každý den nebo třeba jeden den na začátku týdne, jeden den na konci). Stačí jeden test, pokud byste do práce šli jedenkrát týdně.
  • Pro účely evidence se zaregistrují ti, kdo do práce fyzicky potřebují chodit do distribučního systému, který bude spuštěn, a zapíší v něm data, kdy si testy prováděli.
  • Test chápejme podobně, jako když si testujeme, zda již po oslavě nemáme alkohol v krvi. Je to naše vlastní ubezpečení, že nejsme nebezpeční svému okolí a že se můžeme věnovat práci. Moje otestování chrání druhé (blízké i kolegy) – pokud jsem bezpříznakový nosič a takových je nyní cca 2-3% populace.
  • Domácí samotest není samozřejmě jedinou možností, doplňujeme jím existující testovací systém (antigenní i PCR), který rovněž doporučujeme využívat dle vašich možností a dle dostupné kapacity.
  • Pozitivní výsledek testu je překážkou v práci v budovách ČVUT. Takové práci se pak věnovat nemůžete, obdobně jako v případě alkoholu. Pokud byste pozitivní výsledek samotestu zjistili, informujete zaměstnavatele, že nejste způsobilí k práci v budovách ČVUT. Budete pracovat z domova a zároveň byste měli postupovat dle nařízení vlády v případě pozitivity (ověření PCR testem, pokud nemáte symptomy, do té doby karanténa a pokud k potvrzení dojde izolace 14 dní).
  • Pokud by vám nebylo dobře, měli jste symptomy COVID a výsledek samotestu by byl pozitivní, rovněž informujte o nezpůsobilosti k práci v budovách a dále postupujte po poradě s lékařem. PCR potvrzení není nutné.
  • ČVUT garantuje, že po dobu izolace a karantény nedojde ke snížení vašeho příjmu v důsledku případné nemocenské.
  • Velmi důležité je rovněž nošení ochranných prostředků třídy FFP2 (KN95), které vám ČVUT poskytuje a poskytovat bude. Pouze jejich kolektivní používání při kontaktech zaručuje komunitní ochranu - neboť moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mě! To platí i mimo budovy ČVUT.

Těmito postupy, které se opírají o naší vlastní zodpovědnost vůči sobě i ostatním, se nám jistě podaří překonat kritický čas vývoje pandemie, která skončí tím rychleji, čím rychleji budeme obranná opatření dodržovat. Je to opravdu na nás všech a na snaze chránit nejen sebe, ale i druhé. Nebezpečí, kterému čelíme, je skryté v tom, že působení viru je převážně nepozorované a je patrná jen špička ledovce. Prosím, přijměme tato opatřeni jako své nástroje ve válce proti zdravotní krizi a také ve snaze minimalizovat sociální, hospodářské a další společenské dopady pandemie, které budou tím horší, čím déle pandemie potrvá, a ta potrvá tím déle, čím méně se budeme bránit.

Moc vás prosím, abychom tento obranný systém ČVUT přijali a využívali, jak jen bude možné. ČVUT tak zajistí maximální bezpečí, ale i ekonomickou jistotu pro své zaměstnance.

Děkuji a přeji hodně zdraví a štěstí!

Vojtěch Petráček,

Rektor ČVUT