Datum zveřejnění: 
27. 10. 2020
I v letošním akademickém roce připravují jednotlivé fakulty ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT Dny otevřených dveří. V souvislosti s epidemiologickou situací budou on-line. Pojďte se podívat, jak je možné studovat na ČVUT.

On-line se bude prezentovat Masarykův ústav vyšších studií, a to v pátek 5. března 2021.

Fakultu strojní si můžete on-line prohlédnout 13. března 2021.

Fakulta architektury plánuje Den otevřených dveří na červen 2021. 

 

Na ostatních fakultách a součástech ČVUT v Praze již Dny otevřených dveří v tomto akademickém roce proběhly. Je však možné pustit si některé záznamy či virtuální prohlídky. Další informace naleznete na jejich stránkách.

 

Fakulta stavební se zájemcům o studium představila 29. ledna 2021. Interaktivní virtuální prohlídka s průvodcem je ke zhlédnutí na www.stavarna.online   

Na Fakultě elektrotechnické byl Den otevřených dveří on-line 4. února 2021. Další informace najdete zde

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vysílala online Den otevřených dveří 26. ledna 2021. Záznam je k dispozici zde

Fakulta dopravní představila své pražské pracoviště 29. ledna 2021. Prostředí, kde se online Den otevřených dveří odehrával, je stále k dispozici na www.dod.fd.cvut.cz.

Děčínské pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní se prezentovalo 25. ledna 2021. Zhlédnout vše můžete na www.cvutdecin.cz/dod

Záznam ze Dne otevřených dveří, který probíhal ve dnech 6. a 7. listopadu 2020, nabízí také Fakulta architektury. Informace o studiu a záznamy naleznete na www.fa.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/dny-otevrenych-dveri.

Fakulta biomedicínského inženýrství se virtuálně prezentovala na Dni otevřených dveří 29. ledna 2021. Kromě živého chatu naleznete vše na www.fbmi.cvut.cz/dod-online

Fakulta informačních technologií se on-line formou představila 21. ledna 2021. Záznam jejich dne otevřených oken můžete sledovat na www.fit.cvut.cz/cs/zivot-na-fit/aktualne/udalosti/14610-den-otevrenych-oken

 

Přehled Dnů otevřených dveří je k dispozici také zde

Tiskoviny jednotlivých fakult a součástí jsou k dispozici také na mediatéce ČVUT.

Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské zachytil fotograf portálu Seznam.cz.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká