Datum zveřejnění: 
1. 10. 2020
Vážení studenti, zaměstnanci a sportovní přátelé, vzhledem ke stávající situaci a omezením, která jsou se současným stavem spojená, si více než kdy jindy uvědomujeme nezbytnost udržování fyzické kondice a zdravého rozumu. Aktivní pohyb je jednou z možností, jak udržet zdravé tělo i ducha. Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT doporučuje studentům, aby v tomto nestandardním období zařadili do svého denního režimu pohybové aktivity a pobyt na čerstvém vzduchu.

Pro inspiraci můžete využít webové stránky ÚTVS, v sekci https://www.utvs.cvut.cz/metodika-tv.html , kde naleznete zpracovaná metodická videa a cvičební programy: turistika, zdravotní tělesná výchova, powerjóga, jóga, sebeobrana, kondiční posilování, frisbee, plavání, tenis, badminton a stolní tenis.

Věříme, že se situace v dohledné době zlepší a dojde k opětovnému otevření sportovišť studentům.

učitelé ÚTVS ČVUT

www.utvs.cvut.cz