Datum zveřejnění: 
28. 4. 2020
Některé fakulty ČVUT vyhlašují mimořádné termíny přijímacích řízení pro akademický rok 2020/21 do bakalářských studijních programů

Na Fakultu dopravní je možné se hlásit od 1. května 2020 do 7. srpna 2020 pro studium v Praze, a do 25. srpna 2020 pro studium v Děčíně, více informací je zde.

Fakulta stavební přijímá přihlášky od 1. června 2020 do 31. července 2020, podrobnější informace najdete zde.

Na Fakultu strojní lze podat přihlášku nejpozději do 4. září. Podrobnosti jsou k dispozici zde

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vyhlásila termín podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení do 7. září. Řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek

Zájemci o studium na Fakultě architektury si v mimořádném přijímacím řízení mohou podat přihlášky do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura v době od 15. 6. do 20. 7. 2020. 

Informace o přihláškách na ostatní fakulty ČVUT budou průběžně doplňovány.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká