Datum zveřejnění: 
16. 1. 2020
České centrum v Londýně pořádá přednáškový cyklus AI Science Café Series, na kterém od ledna do května 2020 vystoupí výzkumníci prof. Michal Pěchouček, Dr. Tomáš Krajník a Dr. Michal Čáp z Fakulty elektrotechnické, Ing. Jan Šedivý z CIIRC a bývalý hostující profesor ČVUT Jonathan Ledgard.

Série diskuzních večerů s předními odborníky si klade za cíl odhalit trendy a pravděpodobný vývoj umělé inteligence, který v budoucnosti nastolí výrazné společenské a technologické změny. Dvě z pěti popularizačních debat se uskuteční na půdě Královské instituce (The Royal Institution), ostatní v tamním Českém centru. Diváci se mohou těšit na témata kybernetické bezpečnosti, průmyslu, dopravy a dalších oblastí, které nevyhnutelně zasáhne umělá inteligence. Rezervace probíhají přes stránku Českých center, kde najdete i anotace všech přednášek cyklu AI Science Café Series.

Nejbližší z konaných akcí proběhne 29. ledna v Královském institutu (21 Albemarle St, Mayfair, London, W1S 4BS) a promluví na ní prof. Michal Pěchouček, vedoucí Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické. V diskuzi s Michaelem Luckem, uznávaným profesorem informatiky působícím na King's College London, představí bezpečnostní rizika budoucnosti a možnosti, jak se v online světě nejlépe chránit.

Dne 26. února se uskuteční přednáška Dr. Michala Čápa z Fakulty elektrotechnické na téma Mobilita – je autonomní řízení řešením dopravních zácp ve městech?. Následovat bude 25. března prezentace Umělá inteligence a komunikace od Ing. Jana Šedivého z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, 29. dubna vystoupí Dr. Tomáš Krajník (Centrum umělé inteligence FEL ČVUT) s tématem Chronorobotika – roboti a jejich přizpůsobení změnám prostředí a sérii zakončí 20. května Jonathan Ledgard (bývalý hostující profesor, Centrum umělé inteligence FEL ČVUT) s přednáškou Přežití druhů – jak umělá inteligence může zachránit faunu v Africe i jinde.

Podrobné informace jsou k dispozici v tiskové zprávě.

Kontaktní osoba: Karolína Poliaková