Datum zveřejnění: 
5. 11. 2019
Letošní kulaté výročí 17. listopadu 1939 a 1989 připomene více akcí, než se každoročně v tento výroční den koná. Také ČVUT v Praze se připojuje k výročí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva několika akcemi a událostmi.

Události 17. listopadu 1939 připomene výstava Ponurý podzim, pořádaná Archivem ČVUT v Masarykově koleji. V tento den byly uzavřeny české vysoké školy, devět představitelů studentských organizací bylo popraveno a řada dalších studentů byla deportována do koncentračního tábora. Na výstavě budou zmíněny nejen tyto události, jež se dotkly i ČVUT, ale také budou představeny osudy odvážných posluchačů a profesorů ČVUT, kteří neváhali nasadit svůj život v boji za svobodu. Výstava se koná v jedinečných prostorách Masarykovy koleje v dejvickém kampusu, prvorepublikové stavbě prof. ing. arch. Antonína Engela, která také byla přímým svědkem těchto osudných událostí. Výstava potrvá od 6. do 16. listopadu. K výstavě proběhne doprovodná přednáška PhDr. Mileny Josefovičové, Ph.D. ve čtvrtek 14. listopadu. od 17 hodin na Fakultě elektrotechnické v dejvickém kampusu (místnost C3-135). Originály vybraných archiválií k tématu budou k vidění na dni otevřených dveří Archivu ČVUT v úterý 12. listopadu. Vedle toho budou mít návštěvníci možnost nahlédnout ten den do depozitářů archivu v Zikově 2. Prohlídky se uskuteční od 10, 13, 15 a 17 hodin.

Výstava Sametový podzim Českého vysokého učení technického mapuje dění na naší nejstarší a největší technické vysoké škole na přelomu let 1989/1990, a to v kontextu celospolečenských dobových událostí. Od událostí 17. listopadu 1989 a studentského hnutí se přesouvá ke konkrétním důsledkům sametové revoluce na ČVUT, kde v rychlém sledu došlo ke kompletní personální obměně na takřka všech vedoucích postech. Textovou část výstavy doprovází fotografický materiál z fondů Archivu ČVUT, ale i Archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Vojenského historického ústavu, České tiskové kanceláře či z osobního archivu PhDr. Radka Hauberta a dalších. Vernisáž výstavy proběhne 13. listopadu 2019 v prostorách Rektorátu ČVUT a pro veřejnost bude otevřena od 14. listopadu 2019 v přízemí objektu CIIRC ČVUT, budova B, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6.

Na Fakultě stavební ČVUT v Praze proběhnou k třicátému výročí sametové revoluce dvě propojené výstavy. V Galerii Fakulty stavební se pod názvem Listopad 89 v dokumentární fotografii představí výběr z díla několika našich významných fotografů. Autory vystavených fotografií jsou Karel Cudlín, Jaroslav Kučera, Dana Kyndrová, Jan Šilpoch, Pavel Štecha a Jiří Všetečka. V atriu fakulty proběhne také výstava dobových plakátů týkajících se revolučních dnů v listopadu 89 a Občanského fóra. Výstava Plakáty sametové revoluce nebude instalována konformně do ucelené expozice, ale plakáty budou rozmístěny do prostoru vstupního atria fakulty. Polepené sloupy a stěny budou evokovat atmosféru doby, kdy bylo nápisy, hesly a plakáty oblepeno vše. Vernisáž obou výstav bude v úterý 5. listopadu v 15.00 hodin. Výstavy se budou konat do pátku 29. listopadu.

Výročí 17. listopadu 1989 připomene rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček také 6. listopadu v 19.00 hodin svou přednáškou v Bohemian National Hall v New Yorku.

Fakulta architektury ČVUT vydává u příležitosti 30. výročí sametové revoluce knihu 30 let svobody. Jedná se o sborník rozhovorů s výraznými architekty několika generací spojených s fakultou. Dne 11. listopadu v 18.00 hodin ji slavnostně pokřtí a poté na téma naváže veřejnou debatou o stavu architektury a jejím vývoji od doby před listopadem 89 až dodnes. Mezi více než dvacítkou významných českých architektů, kteří potvrdili jako hosté debaty svou účast, patří Miroslav Masák, který pracoval jako poradce prezidenta Havla, Mirko Baum, jeden z nejznámějších českých architektů žijících v zahraničí, děkan fakulty Ladislav Lábus nebo významný český hudebník Vladimir 518. Po debatě bude následovat koncert kapely architekta Prokopa Tomáška Abigail Ybarra.

V pátek 15. listopadu bude v Kampusu Dejvice probíhat událost nazvaná Čas změn. Jedná se o open air párty se zajímavými umělci, na které ČVUT připomene, že univerzita je místo, kde můžeme rozvíjet svobodu, spolupráci, pravdu, slušnost a toleranci.      

V pátek 15. listopadu se v 17.00 hodin zúčastní prorektor pro informační systém ČVUT Ing. Radek Holý, Ph.D., pietního položení kamene zmizelých (Stolpersteine) před domem U Kočků v Jilské ulici 9 (Praha 1), kde byl 17. listopadu 1939 gestapem zatčen a později téhož dne i bez soudu popraven absolvent ČVUT v Praze a odbojář Marek Frauwirth. Svá vysokoškolská studia na ČVUT úspěšně dokončil 1939 a získal titul komerčního inženýra. Zapojil se do roznášení odbojových letáků a protiněmeckých tiskovin.

V sobotu 16. listopadu se jako studentská oslava k výročí 17. listopadu z roku 1939 uskuteční pod taktovkou Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT Běh 17. listopadu v oboře Hvězda. Jedná se o 67. ročník Běhu 17. listopadu, v rámci nějž se uskuteční 57. ročník Akademického mistrovství v přespolním běhu. Akce je přístupná pro studenty vysokých škol, zaměstnance a všechny sportovní příznivce. Začátek bude v 9.30 hodin. Přesná podoba a označení tratí je k dispozici na schématické mapě. Více informací k závodům naleznete v propozicích závodu nebo na facebooku. Va webu je zveřejněná také rozpis jednotlivých závodů v časovém harmonogramu dne a na další užitečné informace o závodu. Online přihlašování bylo spuštěno na stránkách www.sportis.cz.

Dne 17. listopadu se uskuteční v Betlémské kapli od 19.00 hodin koncert ve spolupráci ČVUT a Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ pořádaný u příležitosti státního svátku 17. listopadu a Mezinárodního dne studentstva.

 

Foto: Archiv ČVUT