Datum zveřejnění: 
29. 5. 2018
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta architektury, Fakulta elektrotechnická, Fakulta dopravní a Fakulta stavební.

Až do 11. září mohou podávat přihlášky uchazeči o studium bakalářských i magisterských programů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Studium na fakultě se vyznačuje individuálním přístupem, studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice. Osvojí si nejméně dva světové jazyky a mají možnost vycestovat na studijní pobyty do zahraničí. Do praxe odcházejí absolventi fakulty všestranně připraveni, jsou z nich žádaní a vysoce úspěšní odborníci.

Přijímací řízení do nově akreditovaného magisterského studijního programu Krajinářská architektura vyhlásila Fakulta architektury. Termín pro podání elektronických přihlášek končí 31. května.

Ke studiu se také lze přihlásit na vybrané programy na Fakultě elektrotechnické. Termín pro odevzdání přihlášek je 2. září.

Fakulta dopravní vypsala mimořádný termín přijímacího řízení na bakalářské studijní programy Dopravní systémy a technika, Inteligentní dopravní systémy, Letecká doprava, Logistika a řízení dopravních procesů, Profesionální pilot a Technologie údržby letadel, a také na magisterské studijní programy Dopravní systémy a technika, Inteligentní dopravní systémy a Intelligent Transport Systems, Logistika a řízení dopravních procesů a Provoz a řízení letecké dopravy. Termín pro podání přihlášek je 10. srpen.

Na studijní programy Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Stavitelství a na program Civil Engineering, vyučovaný v anglickém jazyce, se lze hlásit od 1. června do 31. července na Fakultě stavební.

Nově akreditovaný magisterský studijní program Informatika se specializací Teoretická informatika otevřela zájemcům Fakulta informačních technologií. Do studia budou přijati letošní bakalářští absolventi fakulty automaticky a ostatní zájemci dle přijímací zkoušky do naplnění kapacity. Termín podání přihlášek je 31. května.

Fakulta strojní ČVUT otevře během prvního červnového týdne „mimořádné“ kolo přijímacího řízení pro ty, kteří maturují v září.

Na Masarykově ústavu vyšších studií se lze do 24. srpna přihlašovat do všech bakalářských i magisterských oborů, kromě Specializace v pedagogice jsou to tedy i ekonomické obory Ekonomika a management a Projektové řízení inovací.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká