Datum zveřejnění: 
29. 5. 2018
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a Masarykův ústav vyšších studií.

Až do 11. září mohou podávat přihlášky uchazeči o studium bakalářských i magisterských programů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Studium na fakultě se vyznačuje individuálním přístupem, studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice. Osvojí si nejméně dva světové jazyky a mají možnost vycestovat na studijní pobyty do zahraničí. Do praxe odcházejí absolventi fakulty všestranně připraveni, jsou z nich žádaní a vysoce úspěšní odborníci.

Ke studiu se také lze přihlásit na vybrané programy na Fakultě elektrotechnické. Termín pro odevzdání přihlášek je 2. září.

Fakulta strojní ČVUT přijímá přihlášky ke studiu do 15. září.

Do 24. srpna lze podávat přihlášky ke studiu na bakalářské studijní programy Ekonomika a management a Specializace v pedagogice a do navazujícího magisterského studijního programu Řízení rozvojových projektů na Masarykově ústavu vyšších studií.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká