Datum zveřejnění: 
8. 2. 2018
Dne 27. února od 10.00 hodin proběhne v Betlémské kapli slavnostní inaugurace nového rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a děkanů čtyř fakult ČVUT.

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Na ČVUT začal působit od roku 2004, kdy nastoupil jako odborný asistent v oboru experimentální jaderná fyzika na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. V roce 2007 se stal docentem a také vědeckým ředitelem Centra základního výzkumu pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek. Do funkce rektora byl zvolen Akademickým senátem ČVUT dne 25. října 2017, a to s účinností od 1. února 2018.

Vedle nového rektora budou inaugurováni děkan Fakulty stavební prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, a děkan Fakulty dopravní doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

Potvrzení účasti na akci je třeba zaslat do 20. února na e-mail: andrea.vondrakova@cvut.cz.

Kontaktní osoba: Andrea Vondráková