Datum zveřejnění: 
3. 1. 2018
Jednotlivé fakulty ČVUT přichystaly pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Během nich se zájemci o studium dozvědí vše potřebné o studijních programech, náležitostech přihlášky, přijímacím řízení a získají mnoho dalších užitečných informací. K vidění budou rovněž zajímavé exponáty, moderní laboratoře a nebude chybět možnost pohovořit si se studenty a pedagogy.

Na pátek 9. února má připravený den otevřených dveří také Fakulta biomedicínského inženýrství, a to na adrese Sportovců 2311, Kladno.

Den otevřených dveří na Fakultě architektury vzhledem k dřívějšímu termínu přijímacích zkoušek už proběhl. Další termín je 9. června.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká