Datum zveřejnění: 
3. 1. 2018
Jednotlivé fakulty ČVUT přichystaly pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Během nich se zájemci o studium dozvědí vše potřebné o studijních programech, náležitostech přihlášky, přijímacím řízení a získají mnoho dalších užitečných informací. K vidění budou rovněž zajímavé exponáty, moderní laboratoře a nebude chybět možnost pohovořit si se studenty a pedagogy.

Fakulta informačních technologií se představí v Nové budově ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, na dni otevřených dveří ve čtvrtek 25. ledna.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT pořádá den otevřených dveří 26. ledna.

Na Fakultě elektrotechnické proběhne den otevřených  dveří 26. ledna a to paralelně na dvou místech - v Dejvicích, Technická 2, Praha 6 a na Karlově náměstí 13, Praha 2.

Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské se bude konat v úterý 30. ledna.

Na Fakultě strojní se uskuteční dny otevřených dveří ve středu 31. ledna na pracovišti v Dejvicích a ve čtvrtek 1. února na Karlově náměstí.

Studenty pořádaný den otevřených dveří na Fakultě dopravní proběhne 2. února. Fakultní pracoviště v Děčíně pak bude možné navštívit 30. ledna.

Na pátek 9. února má připravený den otevřených dveří také Fakulta biomedicínského inženýrství, a to na adrese Sportovců 2311, Kladno.

Den otevřených dveří na Fakultě architektury vzhledem k dřívějšímu termínu přijímacích zkoušek už proběhl. Další termín je 9. června.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká