Datum zveřejnění: 
8. 11. 2017
V akademickém roce 2017/18 chystají jednotlivé fakulty ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Během prezentace jednotlivých fakult se návštěvníci dozvědí vše potřebné o studijních programech, náležitostech přihlášky, přijímacím řízení a získají mnoho dalších praktických informací. K vidění budou také zajímavé exponáty, moderní laboratoře a nebude chybět možnost pohovořit si se studenty a pedagogy.

Termíny dnů otevřených dveří jsou:

Fakulta elektrotechnická: 1. prosince

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská: 28. listopadu

Fakulta dopravní: 24. listopadu (pracoviště Praha)

Fakulta biomedicínského inženýrství: 24. listopadu

Fakulta informačních technologií: 9. prosince

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká